FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten | for Research and Arts is het peerreviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen.

FORUM+ is het tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft daarom naar een grote toegankelijkheid op het vlak van vorm en inhoud.

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).

Beeld: (c) Jill Bertels

Redactie

 • Els De bruyn

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Timmy De Laet

  Universiteit Antwerpen

 • Julie De Smedt

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Willem de Wolf

  De KOE, Koninklijk Conservatorium Antwerpen & KASK Gent

 • Pascal Gielen

  ARIA, Universiteit Antwerpen

 • Matthias Heyman

  Universiteit Antwerpen & Universiteit Amsterdam

 • Kevin Voets

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Stephan Weytjens

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen

 • Nele Wynants

  Université libre de Bruxelles & Universiteit Antwerpen

Adviesredactie

 • Ruth Benschop

  Zuyd Hogeschool & Toneelacademie Maastricht

 • Toon Brouwers

  Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Bert Danckaert

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Wouter Davidts

  Universiteit Gent

 • Timothy De Paepe

  Museum Vleeshuis Antwerpen

 • Henk de Smaele

  Universiteit Antwerpen

 • Inge Henneman

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Marijke Hoogenboom

  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: DAS Research

 • Falk Hübner

  Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 • Thijs Lijster

  Rijksuniversiteit Groningen

 • Ruth Loos

  Sint Lucas School of Arts Antwerpen

 • Johan Pas

  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 • Esther Severi

  Kaaitheater, Brussel

 • Klaas Tindemans

  RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, Brussel

 • Kristien Van den Brande

  a.pass: advanced performance and scenography studies, Brussel

 • Kurt Vanhoutte

  Universiteit Antwerpen

 • Joost Vanmaele

  docARTES & Universiteit Leiden

 • Staf Vos

  Het Firmament, Mechelen

Redactiesecretariaat

 • Nele Wynants

  Hoofdredactie

 • Barbara Voets

  Vormgeving

 • Tine Marguillier

  Beeldredactie, communicatie en website

 • Julie De Smedt

  Recensies en website

 • Toon Vugts

  Eindredactie

 • Yannick Geens

  Stage

Open access

FORUM+ is beschikbaar in open access onder de volgende Creative Commons-licentie: Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken (BY-NC-ND). De licentie staat toe artikelen te downloaden en met anderen te delen, op voorwaarde dat FORUM+ en de auteur van het artikel vermeld worden, dat het artikel niet veranderd wordt en dat het werk niet commercieel wordt ingezet.

Het overnemen van artikelen en illustraties is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De redactie heeft er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en toestemming te krijgen. Mocht je menen recht te hebben op materiaal dat in dit nummer gepubliceerd is, stuur dan een e-mail naar art&research@ap.be.